Prvky regulačního plánu Mořice

Změna funkční plochy území na plochu pro čisté bydlení

  • spolupráce se zpracovatelem změny územního plánu a místní samosprávou
  • návrh urbanistické koncepce
  • zajištění nápojných bodů dopravní a technické infrastruktury, projednání jejich kapacity
  • návrh regulativů výstavby a etapizace
Iveta Musilová, www.origa-arch.cz, +420 604 452 510