Architektonické studie

V počáteční fázi utříbíme představy a očekávání o budoucím návrhu stavby. Dobré zadání je polovina úspěchu. Stanovíme standard stavby a úroveň její technické vybavenosti. Určíme nutnost potřebných průzkumů a rozborů, případně dalších specializovaných studií.


Standardně rozsah práce na studii obsahuje:

  • prověření a analýza přípravy projektu a projekčních podkladů
  • upřesnění cílových představ klienta,
  • zpracování konceptu a skic,
  • určení základního materiálového řešení,
  • zpracování dokumentace návrhu stavby (zpráva, situace, půdorysy, řezy, pohledy)
  • zapojení speciálních profesí (např. statika, technologie, energetika) včetně jejich koordinace,
  • předběžný rozpočet podle m2 a m3
Iveta Musilová, www.origa-arch.cz, +420 604 452 510