Interiéry


Návrh interiéru určuje hmotové řešení, vnitřní uspořádání a tvarosloví a materiálové provedení mobiliáře, materiálové provedení stěn, podlah, stropů a jejich základní barevnost.

Projekt pro provádění interiéru navazuje na návrhovou část a vychází z ní. Dokumentace je prohloubená a rozšířená do té míry, že jednoznačně definuje základní požadavky na kvalitu realizace (standard, kvalita materiálů a provedení). Zpracovává se v podrobnostech umožňujících vypracovat soupis prvků, prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

Projekt pro provádění interiéru je podkladem pro realizační dokumentaci zhotovitele, tzn. výrobní a dílenskou dokumentaci. 

dokumentace zpravidla obsahuje:

  • výkresy všech místností, všech stěn včetně podlahy a stropů, pokud se řeší, jednoznačně určující veškeré konstrukce, skladby, použité materiály, povrchové úpravy, umístění prvků, mobiliáře, svítidel včetně ovládacích prvků a technologií, 
  • výkresy detailů
  • popisy veškerých skladeb konstrukcí, materiálů a povrchů určených s odkazem na vzorníky a vzorky (podlahy stěny, obklady, povrchové úpravy konstrukcí a výrobků), 
  • výpisy a specifikace výrobků, prvků, mobiliáře, svítidel a jiných technologií, 
  • truhlářské, zámečnické, sklenářské a jiné výrobky, 
  • koncepční koordinace všech profesí zapracování do dokumentace interiéru, 
  • ocenění výkazu výměr - rozpočet
  • definici veškerých materiálů a povrchů na základě vzorků a jejich odsouhlasení klientem (např. podlahy, spárořez obkladů, nátěry konstrukcí a výrobků atd.)
Iveta Musilová, www.origa-arch.cz, +420 604 452 510