Každý projekt začíná představou. 

My ji proměníme ve skutečnost.

Poradenství


Chcete pořídit nemovitost pro rodinné bydlení. Ať už byt, rodinný domek nebo pozemek pro jeho stavbu nebo prostor či pozemek pro komerční využití?


  • Proklepneme nemovitost ze všech stran, zhodnotíme její vhodnost pro Váš záměr. Ověříme soulad s územním plánem a omezení z územního plánu vyplývající.
  • Prověříme veškerá vedení inženýrských sítí a jejich ochranných pásem, zjistíme zda záměr neomezují různé jiné druhy ochranných pásem, předjednáme možnost napojení na komunikaci, možnost řešení parkování.
  • Zhodnotíme situaci pozemku pro umístění stavby - orientaci světových stran a reliéf, oslunění, vhodnost/nutnost odstupů stavby od sousedních nemovitostí. 
  • Zpracujeme základní hrubou úvahu proveditelnosti. Na jejím základě dokážeme odhadnout investiční náklady pro Váš záměr.
  • Otázek, na které je třeba odpovědět před koupí může být i mnohem více...

Případné potíže zjistíme včas, při povolování stavby už budeme přesně vědět, co nás čeká.

Iveta Musilová, www.origa-arch.cz, +420 604 452 510