Každá stavba začíná úvahou o možnosti stavět...


Poradenství


Chcete pořídit nemovitost pro rodinné bydlení. Ať už byt, rodinný domek nebo pozemek pro jeho stavbu nebo prostor či pozemek pro komerční využití?


  • Proklepneme nemovitost ze všech stran, zhodnotíme její vhodnost pro Váš záměr. Ověříme soulad s územním plánem a omezení z územního plánu vyplývající.
  • Prověříme veškerá vedení inženýrských sítí a jejich ochranných pásem, zjistíme zda záměr neomezují různé jiné druhy ochranných pásem, předjednáme možnost napojení na komunikaci, možnost řešení parkování.
  • Zhodnotíme situaci pozemku pro umístění stavby - orientaci světových stran a reliéf, oslunění, vhodnost/nutnost odstupů stavby od sousedních nemovitostí. 
  • Zpracujeme základní hrubou úvahu proveditelnosti. Na jejím základě dokážeme odhadnout investiční náklady pro Váš záměr.
  • Otázek, na které je třeba odpovědět před koupí může být i mnohem více...

Případné potíže zjistíme včas, při povolování stavby už budeme přesně vědět, co nás čeká.

Iveta Musilová, www.origa-arch.cz, +420 604 452 510